Puhtaan veden puolesta jo yli 60 vuotta.

Päivystäjän numero

Osuus- ja liittymismaksut

ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA HINNASTO

 

Alajärven vesiosuuskunnan perimät maksut ovat 1.1.2015 alkaen seuraavat:

 

OSUUSMAKSU

– Jäsen on velvollinen ottamaan jokaista kiinteistöään kohti 5 osuutta

– Osuusmaksun suuruus on 15,00 € eli yhteensä 75,00 € (alv 0 %)

 

LIITTYMISMAKSUT

Omakotitalot, liikehuoneistot, rivi- ja kerrostalot

– Asuinrakennuksilta 11 liittymisyksikköä 120 m2 lämmitettävään huoneistoalaan saakka ja seuraavilta 10 m2:ltä aina yksi lisäyksikkö.

– Jos samassa rakennuksessa on useita asuinhuoneistoja lasketaan huoneistoilta liittymis-yksiköt seuraavasti:

o   6 yksikköä, jos huoneistopinta-ala on alle 60 m2

o   8 yksikköä, jos huoneistopinta-ala on alle 100 m2

o   yli 100 m2 huoneistoilta lasketaan liittymisyksiköt asuinrakennusten mukaan

– Jokaisessa vesimittaripisteestä tulee olla vähintään 11 liittymisyksikköä

– Liittymismaksun osuus on 60,00 € liittymisyksiköltä + alv 24 %.

– Minimiliittymismaksu on 660,00 € + alv 24 %

 

Teollisuushallit, -rakennukset ja erilaiset laitokset sekä eläinsuojat

– Maksun perusteena oleva ala lasketaan: 2 x yhteenlaskettu kerrosala + 1 kerroksen ala, joka kerrotaan teollisuuslaitosten liittymisyksikön hinnalla 0,90 € + alv 24 %.

o   Laskentatapaa käytetään vain ns. sosiaalivettä käyttävissä teollisuuskiinteistöissä.

o   Paljon vettä kuluttavien kiinteistöjen osalta hallitus päättää maksusta tapauskohtaisesti.

 

LISÄLIITTYMISMAKSUT

– Lisäliittymismaksu määräytyy asuin- ja liikehuoneistojen osalta, kun seuraava maksun perusteena oleva porras ylitetään ja maksun suuruudeksi tulee ylityksestä määräytyvät liittymisyksiköt + alv 24 %.

– Teollisuuslaitosten lisäliittymismaksuksi tulee suoraan laajennuksen aiheuttamien m2 määrien verran, käyttäen edellä mainittua laskentakaavaa + alv 24 %.

PERUSMAKSU

– Jokaisesta vesimittaripisteestä veloitetaan perusmaksu

– Perusmaksut määräytyvät liittymisyksiköiden mukaan ja pienin laskutettava määrä on 11 py.

– Perusmaksut määräytyvät 120 m2 (11py) jälkeen asuin- ja liikehuoneistojen osalta 10 m2 ja teollisuuslaitosten osalta 20 m2 porrastuksella.

– Yli 100 liittymisyksikön yli menevistä liittymisyksiköistä huomioidaan puolet.

– Perusmaksu lasketaan seuraavasti: 365 x py x 0,010 (min 40,15 €) + alv 24 %.

 

 

Alajärvellä 1.1.2015                                                       Hallitus