Alajärven vesiosuuskunta

Ilmoita vesimittarin lukema

Voit ilmoittaa lukeman sähköisellä lomakkeella

Ajankohtaista

Puhtaan veden puolesta jo yli 70 vuotta!

Alajärven vesiosuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vedenhankinta jäsenten kiinteistöjä varten. Osuuskunta voi toimintansa tukemiseksi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. 

Vesiosuuskunta toimittaa juomavettä Alajärven keskustan, Pynttärin, Levijoen, Kurejoen, Koskenvarren, Isoniemi ja Lappajärven Ylipään asukkaille. Kartta

Vesiosuuskunnalla on käytössään kaksi vedenottamoa Hyöringin ja Kallion kaivot, joiden yhteenlasketut lupamäärät ovat 1 700 kuutioita vuorokaudessa. Osuuskunnan osakkaina on noin 2000 jäsentä ja vesilaitos toimittaa vettä noin 6 500 asiakkaan tarpeisiin. Talousvedeksi pumpattava vesimäärä on vuosittain noin 430 000 kuutioita ja keskimääräinen vuorokausipumppausmäärä on 1200 kuutiota.