Tee vikailmoitus

Mikäli epäilet vesivuotoa tai muuta vedenjakeluun liittyvää epäkohtaa soita:
puh: 0400 171 043
tai laita sähköpostia: vesiosk@avo.fi