Osuus- ja liittymismaksut

ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA HINNASTO

Alajärven vesiosuuskunnan maksut ovat seuraavat:

Osuusmaksu

 • Jäsen on velvollinen ottamaan jokaista kiinteistöään kohti 5 osuutta
 • Osuusmaksun suuruus on 15,00 € eli yhteensä 75,00 € (alv 0 %)

Liittymismaksut

Omakotitalot, liikehuoneistot, rivi- ja kerrostalot

 • Asuinrakennuksilta 11 liittymisyksikköä 120 m2 lämmitettävään huoneistoalaan saakka ja seuraavilta 10 m2:ltä aina yksi lisäyksikkö.
 • Jos samassa rakennuksessa on useita asuinhuoneistoja lasketaan huoneistoilta liittymisyksiköt seuraavasti:
  • 6 yksikköä, jos huoneistopinta-ala on alle 60 m2
  • 8 yksikköä, jos huoneistopinta-ala on alle 100 m2
  •  yli 100 m2 huoneistoilta lasketaan liittymisyksiköt asuinrakennusten mukaan
 • Jokaisessa vesimittaripisteestä tulee olla vähintään 11 liittymisyksikköä
 • Liittymismaksun osuus on 70,00 € liittymisyksiköltä + alv 24 %.
 • Minimiliittymismaksu on 770,00 € + alv 24 %

Teollisuushallit, -rakennukset ja erilaiset laitokset sekä eläinsuojat

 • Maksun perusteena oleva ala lasketaan: 2 x yhteenlaskettu kerrosala + 1 kerroksen ala, joka kerrotaan teollisuuslaitosten liittymisyksikön hinnalla 0,90 € + alv 24 %.
 • Laskentatapaa käytetään vain ns. sosiaalivettä käyttävissä teollisuuskiinteistöissä.
 • Paljon vettä kuluttavien kiinteistöjen osalta hallitus päättää maksusta tapauskohtaisesti.

Lisäliittymämaksut

 • Lisäliittymismaksu määräytyy asuin- ja liikehuoneistojen osalta, kun seuraava maksun perusteena oleva porras ylitetään ja maksun suuruudeksi tulee ylityksestä määräytyvät liittymisyksiköt + alv 24 %
 • Teollisuuslaitosten lisäliittymismaksuksi tulee suoraan laajennuksen aiheuttamien m2 määrien verran, käyttäen edellä mainittua laskentakaavaa + alv 24 %.

Perusmaksu

 • Jokaisesta vesimittaripisteestä veloitetaan perusmaksu
 •  Perusmaksut määräytyvät liittymisyksiköiden mukaan ja pienin laskutettava määrä on 11 py.
 • Perusmaksut määräytyvät 120 m2 (11py) jälkeen asuin- ja liikehuoneistojen osalta 10 m2 ja teollisuuslaitosten osalta 20 m2 porrastuksella.
 • Yli 100 liittymisyksikön yli menevistä liittymisyksiköistä huomioidaan puolet.
 • Perusmaksu lasketaan seuraavasti: 365 x py x 0,010 (min 40,15 €) + alv 24 %.

Alajärven vesiosuuskunnan hallitus