Vedenlaatu

Viranomaisvalvonnan näytteet otetaan suunnitelman mukaan ja pääsääntöisesti sellaisista paikoista, joissa veden laadulla on erityisen suuri merkitys. Näytteenottopaikat on valittu siten, että koko verkosto tulee mahdollisimman hyvin edustetuksi. Osa näytteenottopaikoista on pysyviä ja osa vaihtuvia. Kaikki viranomaisnäytteet otetaan vedenkäyttäjän hanasta, jotta talousveden näyte- ja laatukriteerit täyttyvät.

Näytteenottosuunnitelmassa säännölliseen valvontaan kuuluvien näytteiden vähimmäismäärä riippuu laitoksen toimittaman talousveden määrästä. Näytteet otetaan tasaisesti eri vuodenaikoina ja eri puolilta vesijohtoverkostoa luotettavan kuvan saamiseksi koko verkoston tilanteesta.

Viranomaisnäytteet otetaan seuraavan suunnitelman mukaan.

 1. Jatkuva valvonta
  • Näytteet otetaan 6 kertaa vuodessa 2 näytteenottopaikasta kerrallaan
  • Valvontakuukaudet ovat: tammi, maalis, touko, heinä, syys ja marraskuu
 2. Jaksottainen seuranta
  • Näytteet otetaan 1 kerran vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta kerrallaan
  • Näytteet otetaan jatkuvan valvonnan näytteiden yhteydessä marraskuussa ja näytteenottopaikaksi on valittu Paavolan koulu.
 3. Jaksottainen seuranta 5 vuoden välein
  • Näytteet otetaan 1 kerran viidessä vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta kerrallaan
  • Näytteet otetaan jatkuvan valvonnan näytteiden yhteydessä marraskuussa

Veden kovuus

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Mitä enemmän kyseisiä suoloja, sen kovempaa vesi on. Veden kovuuden yksikkönä käytetään usein saksalaisia kovuusasteita (°dH), jossa 1 aste vastaa 10 mg/l CaO:ta. SI-järjestelmän mukainen yksikkö on mmol/l. 1°dH = 0,178 mmol/l.

Alajärven vesiosuuskunan vesijohtovesi on pääosin erittäin pehmeää 2,19 °dH (0,39 mmol/l). Alla on esitetty veden kovuusasteikko ja sanalliset kuvaukset.

Kovuusmmol/l°dH
Erittäin pehmeää0 – 0,550 – 3
Pehmeää0,55 – 1,103 – 6
Keskikovaa1,10 – 1,606 – 9
Kovahkoa1,60 – 2,159 – 12
Kovaa2,15 – 3,2012 – 18
Erittäin kovaa3,20+18+

 

Veden pH

Alajärven vesiosuuskunnan vesijohtoveden happamuus on n. 7,5 eli vesi on lähellä neutraalia. Pohjavesien pH on Suomessa 6- 8. Alajärven vesiosuuskunnan vesijohtoveden pH-arvoa nostetaan alkaloinnilla suojamaan verkostoa ja laitteita. Talousveden pH:n laatuvaatimus on 6,5 – 9,5.

 

Sanallinen kuvaus
Veden pH
hapan
< 7
neutraali
7
emäksinen
> 7

 

Tarkempia tietoja näytteenottosuunnitelmasta löytyy Alajärven  vesiosuuskunnan talousvesien valvontaohjelmasta. Vesilaitoksella on viranomaisnäytteiden lisäksi myös laitoksen omaa valvontaa.